Month: August 2021

โมนาลิซ่า หญิงงามอันลึกลับจากมือของดาวินชีที่ได้เห็นแล้วขนลุก

โมนาลิซ่า ประวัติของภาพวาดที่น่าสนใจมาก หากจะพูดถึงภาพวาดอันโด่งดังล่ะก็ ภาพนี้นั้นย่อมต้องกล่าวถึงภาพนี้่เพราะว่าเป็น ภาพวาดผู้หญิงที่สามารถเอ่ยว่า โด่งดัง และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็น ความงามของภาพทักษะที่ใช้ในการวาด ภาพความลึกลับที่ไม่สามารถตีความหมายของ ภาพได้อย่างชัดเจน จนถึงปัจจุบันภาพนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันในเรื่องการตีความหมายของภาพ ที่สามารถสื่อไปได้ในหลากหลายแบบ ภาพวาดนี้นั้นเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1506 ส่วนระยะเวลาที่ใช้วาดนั้นไม่แน่ชัดนักบ้างก็ว่าสี่ปีบ้างก็ว่าใช้เวลาถึงสิบปี โดยภาพนี้นั้น หญิงที่เป็นแบบให้กับ ดาวินชีมีนามว่า ลิซ่า เดลจิโอคอนโดเป็นชนชั้นสูงชาวอิตาเลียน ที่สามีของเธอมาจ้างให้ดาวินชีวาดภาพให้ แต่จากการคาดเดาจากนักวิเคราะห์นั้นคาดว่า รูปภาพน่าจะเป็นรูปภาพที่ยังวาดไม่เสร็จ เนื่องจากช่วงเวลานั้นดาวินชีได้มีปัญหามือขวาเป็นอัมพาต ต่อมาภาพนี้ก็อยู่ในมือของพระเจ้าฟรานซิสที่ 1 แห่งฝรั่งเศส จนมาถึงปัจจุบันภาพนี้อยู่ใน พิพิธภัณฑ์ Louvre ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส o o o o o o o o o o o o o o o o…