Category: ประติมากรรม

ประติมากรรม cristalpoesia.net เป็นศิลปะที่ สื่อถึงการปั้น แกะสลัก การหล่อ และความสวยงาม ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยผลงาน ผ่านการสร้างของประติมากร ประติมากรรมเป็น สาขาย่อยๆของประติมากร

พระพุทธชินราช ประติมากรรมในไทยที่โด่งดังมาก

พระพุทธชินราช ประวัติความเป็นมาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนั้นคือการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมและด้วยความที่เข้าวัดเพื่อกราบไหว้สักการะเป็นประจำทำให้เห็นถึงความงดงามของงานประติมากรรมแต่ละวัดที่ได้ไปกราบไหว้ซึ่งในแต่ละวัด แต่ละภูมิภาคก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปและในจังหวัดพิษณุโลกนี้ ที่ใคร ๆต่างรู้จักวัดแห่งนี้ที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดพิษณุโลกเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันว่า วัดใหญ่นั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้ แอดมินมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดมาให้ทุก ๆ คนได้ศึกษากันด้วยค่ะ   ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1900ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1(พญาลิไท)เป็นวัดหลวงตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ.2458 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันออก เป็นวัดที่ประดิษฐานของพระศรีศาสดา พระพุทธชินสีห์ และพระพุทธชินราชอันเลื่องชื่อที่ประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ใหญ่ ชาวบ้านทั่วไปจะขานนามว่า“หลวงพ่อใหญ่”เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง 5ศอก 1คืบ 5นิ้ว (2.875 เมตร) สูง 7ศอก(3.5เมตร)หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยงตั้งประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารองค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก(ด้านริมน้ำน่าน)พระเกศ(ผม)มีลักษณะยาวเป็นเปลวเพลิงวงพระพักตร์(ใบหน้า)ค่อนข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนผลมะตูมดังเช่นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยองค์อื่นๆ พระขนง (คิ้ว)โก่งเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อยมีสังฆาฏิ(ผ้าคลุมกันหนาวที่ใช้ทาบบนจีวร) ยาว ปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์(นิ้วมือ)ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาท(ฝ่าเท้า)แบนราบและค่อนข้างแคบ เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปองค์อื่นในยุคสุโขทัย ส้นพระบาท…

โมนาลิซ่า หญิงงามอันลึกลับจากมือของดาวินชีที่ได้เห็นแล้วขนลุก

โมนาลิซ่า ประวัติของภาพวาดที่น่าสนใจมาก หากจะพูดถึงภาพวาดอันโด่งดังล่ะก็ ภาพนี้นั้นย่อมต้องกล่าวถึงภาพนี้่เพราะว่าเป็น ภาพวาดผู้หญิงที่สามารถเอ่ยว่า โด่งดัง และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็น ความงามของภาพทักษะที่ใช้ในการวาด ภาพความลึกลับที่ไม่สามารถตีความหมายของ ภาพได้อย่างชัดเจน จนถึงปัจจุบันภาพนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันในเรื่องการตีความหมายของภาพ ที่สามารถสื่อไปได้ในหลากหลายแบบ ภาพวาดนี้นั้นเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1506 ส่วนระยะเวลาที่ใช้วาดนั้นไม่แน่ชัดนักบ้างก็ว่าสี่ปีบ้างก็ว่าใช้เวลาถึงสิบปี โดยภาพนี้นั้น หญิงที่เป็นแบบให้กับ ดาวินชีมีนามว่า ลิซ่า เดลจิโอคอนโดเป็นชนชั้นสูงชาวอิตาเลียน ที่สามีของเธอมาจ้างให้ดาวินชีวาดภาพให้ แต่จากการคาดเดาจากนักวิเคราะห์นั้นคาดว่า รูปภาพน่าจะเป็นรูปภาพที่ยังวาดไม่เสร็จ เนื่องจากช่วงเวลานั้นดาวินชีได้มีปัญหามือขวาเป็นอัมพาต ต่อมาภาพนี้ก็อยู่ในมือของพระเจ้าฟรานซิสที่ 1 แห่งฝรั่งเศส จนมาถึงปัจจุบันภาพนี้อยู่ใน พิพิธภัณฑ์ Louvre ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส o o o o o o o o o o o o o o o o…