Category: ประติมากรรม

ประติมากรรม cristalpoesia.net เป็นศิลปะที่ สื่อถึงการปั้น แกะสลัก การหล่อ และความสวยงาม ลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยผลงาน ผ่านการสร้างของประติมากร ประติมากรรมเป็น สาขาย่อยๆของประติมากร

พุทธประติมากรรมไทย ที่ทั่วโลกต้องรู้จัก

พุทธประติมากรรมไทย ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ศิลปะไทยดั้งเดิมประกอบด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับอิทธิพลจากคติชนวิทยาและฮินดูเป็นหลัก ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่มักวาดภาพพระพุทธรูปและตัวละครอื่นๆ จากตำนานเทพเจ้าในศาสนาพุทธและฮินดู รูปแบบของอาณาจักรอมราวดีและคุปตะแบบอินเดียเป็นรากฐานของศิลปะทวารวดีส่วนใหญ่ ซึ่งผลิตทั้งภาพฮินดูและพุทธ ซึ่งมักใช้รูปแบบของรูปปั้นขนาดใหญ่ สมัยสุโขทัยเป็นพยานถึงพัฒนาการของอิริยาบถ 4 ประการของพระพุทธเจ้าไทย คือ เดิน ยืน นั่ง และนอน ต่อมาศิลปะไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภาพสุโขทัยและยังคงเลียนแบบท่าทางเหล่านี้ต่อไป ศิลปินในสมัยอยุธยาตอนปลายมักวาดภาพพระพุทธเจ้าในชุดพระราชา ตั้งอยู่บนฐานอันวิจิตร ประติมากรรมมักปิดทอง หรือตกแต่งด้วยแผ่นทองคำเปลวในรูปแบบอิสระบนพื้นแล็กเกอร์ ศิลปะไทยดั้งเดิมประกอบด้วยศิลปะทางพุทธศาสนาเป็นหลัก และคติชนชาวไทยที่ได้รับอิทธิพลจากฮินดูในระดับที่น้อยกว่า ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ถึง 7 ศิลปะในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากการติดต่อโดยตรงกับพ่อค้าชาวอินเดียและการขยายตัวของอาณาจักรมอญ ซึ่งนำไปสู่การสร้างศิลปะฮินดูและพุทธที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีคุปตะของอินเดีย ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่มักวาดภาพพระพุทธรูปและตัวละครอื่นๆ จากตำนานเทพเจ้าในศาสนาพุทธและฮินดู ในขณะที่ภาพวาดไทยประกอบด้วยภาพประกอบหนังสือและการตกแต่งด้วยภาพวาดของวัดและพระราชวัง ประวัติศาสตร์ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจนถึงศตวรรษที่ 18 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ คือ สมัยทวารวดี สมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา พุทธประติมากรรมไทย ผลงานที่น่าประทับใจที่สุด รูปแบบของอาณาจักรอมราวดีและคุปตะแบบอินเดียเป็นรากฐานของศิลปะทวารวดีส่วนใหญ่ ซึ่งผลิตทั้งภาพฮินดูและพุทธ มักใช้รูปแบบของรูปปั้นขนาดใหญ่ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 เป็นต้นมา อิทธิพลของมหายาน…

เทพีเสรีภาพ ประติมากรรมจากนิวยอร์ก

ประวัติความเป็นมาของผลงาน เทพีเสรีภาพ               นิวยอร์ก เมืองที่ขึ้นชื่อได้ว่า เป็นเมืองที่มีแต่แสงสีไม่มีวันหลับไหล และเป็นเมืองที่ใครๆก็ต่างอยากไป เที่ยวสักครั้งในชีวิต ซึ่งแน่นอนว่าใส่เที่ยว แบบเน้นความรื่นเริง มากกว่าสายเที่ยวธรรมชาติ ก็ต้องใฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวที่นี่สักครั้ง เพราะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองความเสรี เป็นเมืองแห่งความอิสระ จะทำอะไรก็ได้ และแน่นอนว่าก็ต้องมีรูปปั้นที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแห่งความเสรีนี้ค่ะ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของเมืองนี้อีกเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชม เป็นจำนวนมาก แล้ววันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจของผลงานชิ้นอีกด้วยค่ะ                  ซึ่งผลงานชิ้นนี้นั้นก็ได้เกิดจาก การส่งมอบของจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นของขวัญให้แก่อเมริกา ในวันที่ อเมริกานั้นเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ซึ่งมอบไว้ในวันที่ 4  กรกฎาคม 2419  ซึ่งถูกออกแบบด้วยเฟรเดรีค โอกุสต์ เดอ ลุค  และในส่วนของผู้ที่ออกแบบโครงเหล็กนั้น ก็เป็นคนเดียวกับคนที่ออกแบบหอไอเฟลนั่นเองค่ะ นั่นก็คือ เออแชน วียอเลต์ เลอ ดุค  โดยที่แห่งนี้นั้น จะมีชิ้นส่วนที่ประกอบไปด้วยกันทั้งหมดถึง 350 ชิ้น ซึ่งการขนย้ายจากประเทศฝรั่งเศสและนำมาประกอบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา…

เสียงขลุ่ยทิพย์ ประติมากรรมมาสเตอร์พีซ ของ เขียน ยิ้มศิริ

ประวัติความเป็นมาของศิลปินและผลงาน เสียงขลุ่ยทิพย์                  หากนึกถึงผลงานประติมากรรมชื่อดังในไทย ทุกท่านนึกถึงใครกันบ้างคะ หลายคนก็คงนึกถึงงานรูปปั้นที่มีลักษณะเรียบ แบบฟอร์มไม่สมจริง แต่หลายท่านก็คงจะเคยเห็นแต่ภาพแต่ไม่รู้ประวัติเกี่ยวกับศิลปินหรือประวัติรูปภาพ วันนี้แอดมินก็นำ ผลงานชิ้นนั้น มาบอกเล่าถึงประวัติที่น่าสนใจให้ทุกท่านกันค่ะ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ ได้สร้างสรรค์โดยศิลปินที่มีชื่อว่า เขียน  ยิ้มศิริ  อดีตคณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร                  เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2465  ที่ธนบุรี เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนอัมรินทร์โฆษิต  ก็ได้เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนศิลปะโดยเฉพาะชื่อโรงเรียนว่า ประณีตศิลปกรรม ในปีพ.ศ. 2493   ต่อมา ก็ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อศึกษาต่อที่ Chelsca School Of Art  กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้เลือกศึกษาวิชาประติมากรรม   ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและการแนะนำของ Henry Moore เป็นระยะเวลาถึง 1  ปี…

พระบรมราชาอนุสาวรีย์ ประติมากรรมไทยเลื่องชื่อ

ประวัติความเป็นมาของ พระบรมราชาอนุสาวรีย์              มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า พระบรมรูปทรงม้า เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ ณ  ลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ และที่แห่งนี้ก็มีเเรงบันดาลใจมาจาก  พระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส ของบริษัท ซุซ แฟรส์ ฟองเดอร์  ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีโอกาสไปประพาสยุโรป ในครั้งที่สองช่วง พ.ศ. 2450   ซึ่งมีหลักฐานว่าพระบรมรูปทรงม้า แห่งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจาก ทรงเห็น พระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12  จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และเมื่อพระองค์เสด็จประทับ ก็ได้ให้ช่างปั้นอย่าง จอร์จ เซาโล ปั้นขึ้นในวันที่ 22  สิงหาคม 2450  และสำเร็จเรียบร้อยส่งมายังประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 11  พฤศจิกายน 2451  ซึ่งก็เป็นวันที่ตรงกับงาน พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40  ปี…

PIETA งานประติมากรรมอันโด่งดังของไมเคิล แองเจโล

PIETA ประวัติความเป็นมาของผลงาน สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ และศึกษาประวัติศาสตร์สิลปะของโลกตะวันตก ที่มีผลงานอันโดดเด่น ให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ เป็นผลงานที่มีชื่อว่าปีเอต้ามาจากภาษาอิตาลีที่แปลว่า ความสงสาร ซึ่งก็เป็นรูปปั้นพระแม่มารีประคองร่างพระเยซูที่เอาลงมาจากกางเขนอยู่นั่นเอง ปละผลงานชิ้นนี้ก็เป็นอีกผลงานชิ้นหนึ่งของศิลปินชื่อดังของยุคนั้น ก็คือ ไมเคิลแองเจโล หรือชื่อเต็มว่า มิเกลันเจโล บูโอนาร์โรตีเขาเป็นศิลปินประติมากร ที่อยู่ในช่วงยุคเรเนซองส์ และฝีไม้ลายมือของเขานั้น ก็ยังได้ทรงอิทธิพลในฐานะประติมากรอีกด้วย ซึ่งรูปปั้นนี้ เขาได้ใช้การแกะสลักเพียงแค่ 24ครั้งเท่านั้นโหดมากและถึงแม้จำนวนครั้งจะน้อยถึงเพียงนี้ แต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าผลงานก็สำเร็จลุล่วงและยังมีความสวยงามสมจริงอีกด้วย แต่ก่อนจะมาเป็นงานประติมากรรมแบบที่เรารู้จักกันนี้ ที่ยังคงเป็นผลงาน ระดับมาสเตอร์พีชของเขา ที่สร้างสรรค์ความงดงามให้ชาวโลกได้เห็นนี้ ปีเอต้าคือ ศิลปะคริสต์ศาสนาชิ้นหนึ่ง ซึ่งเขาเองก็ได้นับถือศาสนาคริสต์และยังได้สลักโดย พระเมมารีกำลังอุ้มร่างลูกชายของตน นั่นก็คือพระเยซู กำลังอุ้มบนตักของเธอเอง โดยหลังจากเขาถูกตรึงที่ไม้กางเขน ผลงานชิ้นนี้ก็ยังคงเป็นผลงานที่สื่อถึงศิลปะในยุคนั้น ที่ได้มีการสลักที่มีลักษณะโดดเด่นของยุคศิลปะตะวันตก ในยุคนั้น ๆ ในระหว่างที่กำลังทำงานให้เสร็จนั้น เขาได้ออกแบบให้พระแม่มารียังเป็นเพียงหญิงสาวที่มีลูกชายวัยเพียงแค่ 33 ปีเท่านั้น และเขาก็ยังได้พยายามที่จะ แสดงออกให้เห็น ถึงสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ผ่านพระแม่มารีที่ยังคงความเยาว์วัย เป็นสาวบริสุทธิ์เอาไว้ ปิเอต้าเป็นผลงานชิ้นเดียวที่ไมเคิลแองเจโลได้เซ็นลายเซ็นต์ของเขาเอาไว้ โดยลายเซ็นของเขาสามารถสังเกตเห็นได้แถวๆช่วงอกของพระแม่มารีอีกด้วย PIETA การเดินทางไปเยี่ยมชมงาน ต้องเล่าถึงความยิ่งใหญ่ก่อนว่า…

พระพุทธชินราช ประติมากรรมในไทยที่โด่งดังมาก

พระพุทธชินราช ประวัติความเป็นมาของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประเทศไทย นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ และในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนั้นคือการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมและด้วยความที่เข้าวัดเพื่อกราบไหว้สักการะเป็นประจำทำให้เห็นถึงความงดงามของงานประติมากรรมแต่ละวัดที่ได้ไปกราบไหว้ซึ่งในแต่ละวัด แต่ละภูมิภาคก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปและในจังหวัดพิษณุโลกนี้ ที่ใคร ๆต่างรู้จักวัดแห่งนี้ที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดพิษณุโลกเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันว่า วัดใหญ่นั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้ แอดมินมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดมาให้ทุก ๆ คนได้ศึกษากันด้วยค่ะ   ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1900ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1(พญาลิไท)เป็นวัดหลวงตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ.2458 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านทางฝั่งตะวันออก เป็นวัดที่ประดิษฐานของพระศรีศาสดา พระพุทธชินสีห์ และพระพุทธชินราชอันเลื่องชื่อที่ประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ใหญ่ ชาวบ้านทั่วไปจะขานนามว่า“หลวงพ่อใหญ่”เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง 5ศอก 1คืบ 5นิ้ว (2.875 เมตร) สูง 7ศอก(3.5เมตร)หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยงตั้งประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารองค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงาย พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก(ด้านริมน้ำน่าน)พระเกศ(ผม)มีลักษณะยาวเป็นเปลวเพลิงวงพระพักตร์(ใบหน้า)ค่อนข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนผลมะตูมดังเช่นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยองค์อื่นๆ พระขนง (คิ้ว)โก่งเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อยมีสังฆาฏิ(ผ้าคลุมกันหนาวที่ใช้ทาบบนจีวร) ยาว ปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์(นิ้วมือ)ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาท(ฝ่าเท้า)แบนราบและค่อนข้างแคบ เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปองค์อื่นในยุคสุโขทัย ส้นพระบาท…

โมนาลิซ่า หญิงงามอันลึกลับจากมือของดาวินชีที่ได้เห็นแล้วขนลุก

โมนาลิซ่า ประวัติของภาพวาดที่น่าสนใจมาก หากจะพูดถึงภาพวาดอันโด่งดังล่ะก็ ภาพนี้นั้นย่อมต้องกล่าวถึงภาพนี้่เพราะว่าเป็น ภาพวาดผู้หญิงที่สามารถเอ่ยว่า โด่งดัง และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็น ความงามของภาพทักษะที่ใช้ในการวาด ภาพความลึกลับที่ไม่สามารถตีความหมายของ ภาพได้อย่างชัดเจน จนถึงปัจจุบันภาพนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันในเรื่องการตีความหมายของภาพ ที่สามารถสื่อไปได้ในหลากหลายแบบ ภาพวาดนี้นั้นเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1506 ส่วนระยะเวลาที่ใช้วาดนั้นไม่แน่ชัดนักบ้างก็ว่าสี่ปีบ้างก็ว่าใช้เวลาถึงสิบปี โดยภาพนี้นั้น หญิงที่เป็นแบบให้กับ ดาวินชีมีนามว่า ลิซ่า เดลจิโอคอนโดเป็นชนชั้นสูงชาวอิตาเลียน ที่สามีของเธอมาจ้างให้ดาวินชีวาดภาพให้ แต่จากการคาดเดาจากนักวิเคราะห์นั้นคาดว่า รูปภาพน่าจะเป็นรูปภาพที่ยังวาดไม่เสร็จ เนื่องจากช่วงเวลานั้นดาวินชีได้มีปัญหามือขวาเป็นอัมพาต ต่อมาภาพนี้ก็อยู่ในมือของพระเจ้าฟรานซิสที่ 1 แห่งฝรั่งเศส จนมาถึงปัจจุบันภาพนี้อยู่ใน พิพิธภัณฑ์ Louvre ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส o o o o o o o o o o o o o o o o…