ดนตรี

ดนตรี cristalpoesia.net เป็นศิลปะที่ สื่อถึง เสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกให้ถึงคนฟัง เป็นศิลปะที่ยากต่อการสัมผัสแต่เมื่อเข้าถึงแล้ว จะทำให้เกิดความสุข ความพึงพอใจในการได้ยินได้ฟังให้เราได้ และ เป็นเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์ได้นำมาดัดแปลงแก้ไขให้ประณีตงดงามไพเราะ เป็นต้น

ดนตรี