สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม cristalpoesia.net เป็นศิลปะ การออกแบบสื่อสิ่งต่างๆ ที่เป็นโครงสร้าง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นแบบการอยู่อาศัยของมนุษย์ จะมี บ้าน อาคาร คอนโด เป็นต้น และสิ่งก่อสร้างที่คนไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ เช่น เจดีย์ สถูปและอนุสาวรีย์ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการกำหนดผังของบริเวณต่างๆเพื่อให้มีการสร้างต่างๆด้วย

สถาปัตยกรรม