PIETA งานประติมากรรมอันโด่งดังของไมเคิล แองเจโล

PIETA ประวัติความเป็นมาของผลงาน

สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ และศึกษาประวัติศาสตร์สิลปะของโลกตะวันตก ที่มีผลงานอันโดดเด่น ให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะ เป็นผลงานที่มีชื่อว่าปีเอต้ามาจากภาษาอิตาลีที่แปลว่า ความสงสาร ซึ่งก็เป็นรูปปั้นพระแม่มารีประคองร่างพระเยซูที่เอาลงมาจากกางเขนอยู่นั่นเอง ปละผลงานชิ้นนี้ก็เป็นอีกผลงานชิ้นหนึ่งของศิลปินชื่อดังของยุคนั้น ก็คือ ไมเคิลแองเจโล หรือชื่อเต็มว่า มิเกลันเจโล บูโอนาร์โรตีเขาเป็นศิลปินประติมากร ที่อยู่ในช่วงยุคเรเนซองส์ และฝีไม้ลายมือของเขานั้น ก็ยังได้ทรงอิทธิพลในฐานะประติมากรอีกด้วย ซึ่งรูปปั้นนี้ เขาได้ใช้การแกะสลักเพียงแค่ 24ครั้งเท่านั้นโหดมากและถึงแม้จำนวนครั้งจะน้อยถึงเพียงนี้ แต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าผลงานก็สำเร็จลุล่วงและยังมีความสวยงามสมจริงอีกด้วย

แต่ก่อนจะมาเป็นงานประติมากรรมแบบที่เรารู้จักกันนี้ ที่ยังคงเป็นผลงาน ระดับมาสเตอร์พีชของเขา ที่สร้างสรรค์ความงดงามให้ชาวโลกได้เห็นนี้ ปีเอต้าคือ ศิลปะคริสต์ศาสนาชิ้นหนึ่ง ซึ่งเขาเองก็ได้นับถือศาสนาคริสต์และยังได้สลักโดย พระเมมารีกำลังอุ้มร่างลูกชายของตน นั่นก็คือพระเยซู กำลังอุ้มบนตักของเธอเอง โดยหลังจากเขาถูกตรึงที่ไม้กางเขน ผลงานชิ้นนี้ก็ยังคงเป็นผลงานที่สื่อถึงศิลปะในยุคนั้น ที่ได้มีการสลักที่มีลักษณะโดดเด่นของยุคศิลปะตะวันตก ในยุคนั้น ๆ

ในระหว่างที่กำลังทำงานให้เสร็จนั้น เขาได้ออกแบบให้พระแม่มารียังเป็นเพียงหญิงสาวที่มีลูกชายวัยเพียงแค่ 33 ปีเท่านั้น และเขาก็ยังได้พยายามที่จะ แสดงออกให้เห็น ถึงสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ผ่านพระแม่มารีที่ยังคงความเยาว์วัย เป็นสาวบริสุทธิ์เอาไว้ ปิเอต้าเป็นผลงานชิ้นเดียวที่ไมเคิลแองเจโลได้เซ็นลายเซ็นต์ของเขาเอาไว้ โดยลายเซ็นของเขาสามารถสังเกตเห็นได้แถวๆช่วงอกของพระแม่มารีอีกด้วย

PIETA

PIETA การเดินทางไปเยี่ยมชมงาน

ต้องเล่าถึงความยิ่งใหญ่ก่อนว่า มหาวิหารนักบุญเปโตรนี้ ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน โดมของมหาวิหารสูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม โบสถ์นี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ และยังสามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดที่หนึ่ง ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกอีกด้วย ที่ตั้งโบสถ์เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญซีโมนเปโตรซึ่งเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซู คริสตจักรถือว่านักบุญเปโตร เป็นบิชอปองค์แรกของแอนติออก ต่อมาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็น พระสันตะปาปาองค์แรกของโรม เพราะนิกายโรมันคาทอลิกเชื่อกันว่าร่างของนักบุญเปโตรถูกฝังไว้ที่นี่ จึงเป็นประเพณีกันต่อมาว่าพระสันตะปาปาหลายองค์ก็ฝังไว้ที่นี้ ทำให้โบสถ์ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะด้วยที่ตั้ง

การทำพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปาก็จะมาทำกันที่นี่ นอกจากนั้นก็ยังมีธรรมาสน์นักบุญเปโตร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบัลลังก์ของนักบุญเปโตรเองเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นสันตะปาปาที่นี่ แต่ปัจจุบันนี้เก้าอี้นี้ไม่ได้ใช้เป็นบัลลังก์บิชอปอีกแล้ว แต่ยังเก็บไว้ไต้ฐานแท่นบูชาที่ออกแบบโดยจัน โลเรนโซ แบร์นีนี และถูกปรับปรุงมาจนเป็นพิพธภัณฑ์ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ

ต้องขอบอกเลยว่า งานประติมากรรมนี้ ต้องไปเยี่ยมชมที่ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงวาติกัน ที่ประเทศอิตาลีเลยค่ะ หากใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม แอดมินก็แนะนำว่าให้ปฏิบัติตัวตามกฎที่เขาได้วางไว้นะคะ และการเดินทางนั้น ก็สามารถใช้รถบัสสาธารณะ ได้ทั้งไปพักผ่อนและได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะอีกด้วย อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง สถาปัตยกรรมล้านนาที่ยังหลงเหลืออยู่

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เครดิต volunteersonvacation.org

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o